Missie

Het is onze missie om alle Traumapatiënten in NL een optimaal revalidatietraject te bieden. 

 

Visie

Ons doel is om via regionale netwerken rond ziekenhuizen en de implementatie van het transmurale trauma care model (TTCM), een optimale revalidatie te realiseren voor alle traumapatiënten in Nederland. 

 

Het TTCM model is gebaseerd op de volgende vier pijlers:  

  1. Een multidisciplinair team op de polikliniek traumachirurgie (traumachirurg en ziekenhuisfysiotherapeut) 
  2. Geschoolde fysiotherapeuten die lid zijn van Netwerk Traumarevalidatie Nederland 
  3. Opstellen van individuele functionele doelstellingen door het multidisciplinaire team op de polikliniek traumachirurgie voor elke patiënt en het continue bijstellen van deze doelen gedurende het revalidatieproces 
  4. Beveiligde communicatie tussen de fysiotherapeut van Netwerk Traumarevalidatie Nederland en het multidisciplinaire team op de polikliniek 

 

Werken volgens het TTCM sluit aan bij de principes van waarde gedreven zorg georganiseerd rondom de patiënt. Hiertoe wordt binnen de regionale traumarevalidatie netwerken samengewerkt met zorgverleners in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en fysiotherapiepraktijken. 

 

Middels werkafspraken en verplichte scholing borgt Netwerk Traumarevalidatie Nederland de kwaliteit van TTCM in de ziekenhuizen en regionale netwerken, en maakt dit zichtbaar op de website www.traumarevalidatie.nl.   

 

Netwerk Traumarevalidatie Nederland is een partner voor zijn stakeholders en levert inspiratie, kennis en kunde op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. We lopen binnen de traumarevalidatie voorop en borgen kwaliteit door scholing, monitoring en evaluatie met de verschillende partners. 

 

Leidende principes

1. Binnen de regionale netwerken wordt uniform gewerkt om de kwaliteit van zorg van het TTCM model te waarborgen

2. Om aan te sluiten bij de lokale organisatorische mogelijkheden, zijn er drie graden van implementatie van het TTCM model mogelijk: 

TTCM ***: multidisciplinaire traumapoli, beveiligde communicatie, Netwerk Traumarevalidatie 

TTCM **: beveiligde communicatie, Netwerk Traumarevalidatie 

TTCM *: Netwerk Traumarevalidatie 

3. Het landelijke Netwerk Traumarevalidatie Nederland faciliteert en ondersteunt lokale ziekenhuizen bij het opstarten en onderhouden van een regionaal netwerk Traumarevalidatie

4. Leiderschap en coördinatie vanuit het lokale ziekenhuis is voorwaardelijk voor het slagen van een regionaal netwerk Traumarevalidatie.

5. Er wordt vanuit vertrouwen en transparantie samengewerkt om de missie te verwezenlijken