organisatiestructuur

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in 2009, de regierol voor een bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) bij de 11 level 1 traumacentra in Nederland neergelegd. Voor de regio Noordwest (van Den Helder tot Hoofddorp), is deze regierol destijds toegewezen aan VUmc. Dit heeft geleid tot het ontstaan van het Netwerk Acute Zorg Noordwest (www.netwerkacutezorgnoordwest.nl).

 

Netwerk Acute Zorg Noordwest werkt samen met ziekenhuizen, regionale ambulancediensten, huisartsenposten, GHOR, verloskundigen en psychiatrische instellingen om de acute ketenzorg in regio Noordwest te verbeteren. Aandachtsgebieden zijn traumazorg, Mobiel Medisch Team, Acute zorg en Opgeschaalde zorg/crisisbeheersing. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat de patiƫnt in nood zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt, door de juiste zorgverlener.
Sinds september 2016 is aan het Netwerk Acute Zorg VUmc de Sectie Traumarevalidatie toegevoegd met als doel de revalidatie van traumapatiƫnten optimaal te laten verlopen. De Sectie Traumarevalidatie is verantwoordelijk voor de inhoud en borging van Netwerk Traumarevalidatie VUmc. Daarnaast biedt de Sectie Traumarevalidatie coaching aan ziekenhuizen die starten met de een eigen Netwerk Traumarevalidatie volgens het VUmc model.