Ontstaan en ontwikkeling

Traumatisch letsel is letsel als gevolg van een ongeval en is één van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Daarnaast heeft een groot aantal traumapatiënten last van (blijvende) beperkingen in fysiek functioneren. Traumatische letsels leiden tot hoge medische en niet medische (verzuim)kosten en zijn derhalve een substantiële economische last voor de samenleving. Historisch gezien richt de traumazorg zich vooral op de acute fase, dat wil zeggen de acute opvang “op straat”, snel vervoer naar het juiste ziekenhuis en een adequate behandeling tijdens de ziekenhuisopname. De organisatie van deze traumaketen is in de laatste decennia sterk verbeterd en het sterftecijfer als gevolg van een trauma is als direct gevolg daarvan met 15–25% gedaald. De aandacht kon daarom worden verlegd van het terugdringen van mortaliteit naar het verhogen van de kwaliteit van leven van traumapatiënten en het verbeteren van hun functionele uitkomsten. Dit heeft weer gezorgd voor een groeiende interesse in het optimaliseren van het revalidatieproces van traumapatiënten.

Netwerk Traumarevalidatie Nederland is in 2014 ontstaan als Netwerk Traumarevalidatie Amsterdam vanuit de ambitie om de laatste schakel in de traumazorg keten, de revalidatiefase, optimaal in te richten. Door de klinisch fysiotherapeut een vaste plek in de spreekkamer van de traumachirurg te geven en korte communicatielijnen te hebben met een geschoold netwerk van 1e lijns fysiotherapeuten in de ziekenhuisregio, bleek uit een pilotstudie dat de revalidatie uitkomsten op meerdere domeinen konden worden verbeterd. Deze ziekenhuiszorg volgens het ‘Transmurale Trauma Care Model’ (TTCM) is inmiddels standaard zorg, vergoed vanuit de basisverzekering, voor alle traumapatiënten van Amsterdam UMC. In 2019 volgde een door ZonMw gesubsidieerde multicenter trial waarbij TTCM geïmplementeerd werd in acht ziekenhuizen in Nederland. Gedurende deze trial is Netwerk Traumarevalidatie Nederland (NTN) ontstaan.

initiatiefnemers

In Amsterdam UMC lokatie VUmc vonden we dat de revalidatie voor traumapatiënten beter georganiseerd kon worden. Daarom hebben twee fysiotherapeuten en een traumachirurg in 2014 het initiatief genomen om Netwerk Traumarevalidatie VUmc op te richten en te starten met een multidisciplinair traumaspreekuur:

Suzanne Wiertsema

Suzanne Wiertsema

Fysiotherapeut / bewegingswetenschapper

Suzanne werkt sinds 1999 in het VUmc als klinisch fysiotherapeut en is specialist op het gebied van traumarevalidatie. Naast het behandelen van traumapatiënten in de kliniek en in de polikliniek geeft zij onderwijs en doet onderzoek. Zij is onder andere cursusleider van de cursus “traumatologie en fractuurbehandeling bij het NPI. Sinds november 2013 richt zij zich op het ontwikkelen en evalueren van het Netwerk Traumarevalidatie VUmc. Haar persoonlijke motivatie is om voor alle traumapatiënten uit het VUmc een optimale revalidatie te kunnen waarborgen.
Edwin Geleijn

Edwin Geleijn

Fysiotherapeut / coördinator zorginnovatie

Edwin werkt sinds 1991 als fysiotherapeut in het VUmc. Zijn taken bestaan naast een beperkt deel patiëntenzorg uit het initiëren, aanvragen, organiseren en borgen van innovatieprojecten. Dit kunnen projecten op lokaal-, regionaal-, of landelijk niveau zijn. Binnen het Netwerk Traumarevalidatie heeft Edwin stakeholders geënthousiasmeerd en vroegtijdig initiatieven ontplooid om tot verdere implementatie te komen in andere regio’s. Hij houdt zich onder andere bezig met financieringsmodellen voor transmurale zorg.

Frank Bloemers

Frank Bloemers

Traumachirurg / hoofd afdeling traumachirurgie VUmc

Na de  studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam heb ik in VUmc mijn opleiding tot chirurg gevolgd. Direct na een fellowship traumachirurgie in 2007 ben ik tot de heelkunde staf VUmc  toegetreden.
In de eerste jaren tevens lid van het Heli team geworden en sinds 10 jaar vaste consulent van AFC Ajax. Zowel patiëntenzorg, onderzoek als de opleiding maken mijn vak compleet. Ik ben trots op te mogen werken in het grootste traumacentrum van Amsterdam.
Aandachtsgebieden van Dr. Bloemers zijn traumachirurgie, polytrauma patiënten, bekken- en wervelfracturen, sporttraumatologie, onderwijs en research.