Onderzoek Traumarevalidatie Nederland

Op deze website vindt u informatie over het multicenteronderzoek “Transmuraal Trauma Care Model- Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van traumarevalidatie”. 

 

ACHTERGROND

Transmuraal Trauma Care Model- Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van traumarevalidatie

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 80.000 mensen met botbreuken behandeld. Botbreuken kunnen grote gevolgen hebben voor uw lichamelijk functioneren en kwaliteit van leven. Het doel van dit onderzoek is om in een grootschalig onderzoek te evalueren hoe mensen met een of meerdere botbreuken op dit moment behandeld worden.

Dit onderzoek is opgezet door Amsterdam UMC (locatie VUmc) en zal worden uitgevoerd door onderzoekers van het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met traumachirurgen en fysiotherapeuten van diverse andere Nederlandse ziekenhuizen. Er zullen in totaal naar verwachting 600 mensen meedoen die één of meerdere botbreuken hebben ten gevolge van een ongeluk of een val (trauma). De medisch-ethische toetsingscommissie van het Amsterdam UMC heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

De projectgroep die het onderzoek uitvoert bestaat uit:

 • Drs. J. Ratter (Julia), fysiotherapeut, klinisch epidemioloog. Afdeling Revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Dr. S. Wiertsema (Suzanne), fysiotherapeut, bewegingswetenschapper. Afdeling Revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Dr. J.M. van Dongen (Hanneke), senior onderzoeker. Dept. of Health Sciences VU
 • E. Geleijn (Edwin), fysiotherapeut, zorginnovator. Afdeling Revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Prof. Dr. F.W. Bloemers (Frank), traumachirurg, afdelingshoofd traumachirurgie. Afdeling Traumachirurgie Amsterdam UMC, locatie VUmc.
 • Prof. Dr. R.W.J.G. Ostelo (Raymond), professor Evidence Based Physiotherapy. Dept. of Health Sciences, VU. Dept. of Epidemiology and Biostatistics, VUmc.
 • Prof. dr. V. de Groot (Vincent), revalidatiearts, afdelinghoofd. Afdeling Revalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc

DEELNEMENDE ZIEKENHUIZEN

voor professionals

Het doel van dit onderzoek is om in een grootschalig onderzoek te evalueren hoe mensen met een of meerdere botbreuken op dit moment behandeld worden en of de implementatie van een innovatief transmuraal zorgmodel kosteneffectief is.

Deze studie is een multicenter onderzoek in tien ziekenhuizen in Nederland met een gecontroleerd voor en na design met economische evaluatie. Er worden patiënten met één of meer fracturen als gevolg van een trauma die (niet) operatief worden behandeld en 16 jaar of ouder geïncludeerd.

Het designartikel van dit multicenter onderzoek is recent gepubliceerd:

Ratter J, Wiertsema S, van Dongen JM, Geleijn E, Ostelo R, de Groot V, et al.

Effectiveness and cost-effectiveness of the Transmural Trauma Care Model investigated in a multicenter trial with a controlled before-and-after design: A study protocol. Physiother Res Int. 2021.

TTCM: Transmural Trauma Care Model

De nieuwe organisatie van de zorg voor mensen met een of meerdere botbreuken bestaat uit 4 onderdelen:

 1. In de spreekkamer van de traumachirurg is een fysiotherapeut uit het ziekenhuis aanwezig om de proefpersoon gezamenlijk met de traumachirurg te onderzoeken.
 2. De proefpersoon krijgt direct advies over de revalidatie en dit advies wordt direct doorgegeven aan uw behandelend fysiotherapeut indien dit van toepassing is. De coördinatie van de zorg vindt dan plaats door dit team en er worden behandeldoelen vastgesteld die voor alle proefpersonen op maat gesneden zijn.
 3. De behandelende fysiotherapeut in de woonomgeving is lid van het “Netwerk Traumarevalidatie” en is gespecialiseerd in het revalideren van mensen met botbreuken.
 4. De behandelend fysiotherapeut staat gedurende het hele revalidatieproces in nauw contact met het behandelteam in het ziekenhuis en kan op elk moment met de fysiotherapeut in het ziekenhuis contact opnemen.

patienteninformatie

U bent tijdens uw eerste afspraak op de polikliniek traumachirurgie door een lokale coördinator/fysiotherapeut van uw ziekenhuis benaderd met de vraag of u mee wilt doen aan een onderzoek over de zorg na één of meerdere botbreuken. De lokale coördinator heeft u verder uitleg gegeven en u hebt toestemming kunnen geven om deel te nemen. Als u toestemming hebt gegeven vult in het jaar na de botbreuk op 5 momenten online vragenlijsten in. Dit duurt ongeveer een kwartier per keer.

U gaat een email ontvangen van:
Traumarevalidatie Nederland Onderzoektraumarevalidatie@amsterdamumc.nl met de titel “Vragenlijst onderzoek revalidatie botbreuk(en)”. Hou uw spam vak in de gaten.

Indien u toestemming voor deelname aan het onderzoek hebt gegeven zullen we uw huisarts op de hoogte brengen van uw deelname aan het onderzoek middels onderstaande informatiebrief.

We hopen u voldoende op de hoogte te hebben gesteld van het onderzoek.