AANSLUITEN BIJ NETWERK TRAUMAREVALIDATIE NEDERLAND?

Netwerk Traumarevalidatie Nederland is geen ‘open’ netwerk zoals sommige andere fysiotherapeutische netwerken, maar bestaat uit meerdere kleinschalige, regionale netwerken. Binnen deze Netwerken Traumarevalidatie werken het multidisciplinaire team in het ziekenhuis (traumachirurg en ziekenhuisfysiotherapeut) en de fysiotherapeuten die lid zijn van het regionale Netwerk Traumarevalidatie nauw samen. Schaalvergroting gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg voor traumapatiënten. Er is daarom gekozen om het aantal patiënten in een regio leidend te laten zijn voor het aantal fysiotherapeuten dat lid kan zijn van het regionale Netwerk Traumarevalidatie. 

Nieuwe praktijken dienen te voldoen aan de onderstaande criteria:

 1. aantoonbare expertise op het gebied van traumarevalidatie
 2. een goed geoutilleerde trainingsruimte
 3. bereidheid tot behandelen aan huis binnen 1 week na ontslag
 4. praktijk kan beveiligd mailen met het ziekenhuis (bijvoorbeeld via ZorgMail of Zorgdomein)
 5. bij voorkeur zijn er 2 fysiotherapeuten per praktijk lid

Rechten en plichten 

Inhoudelijke werkafspraken

 • De netwerkfysiotherapeut heeft een functionele aanpak
 • De netwerkfysiotherapeut is gericht op samenwerking en open communicatie. Durft vragen te stellen en zich kwetsbaar op te stellen
 • De netwerkfysiotherapeut mailt beveiligd via vastgesteld format
 • In elke praktijk zijn minimaal 2 netwerkfysiotherapeuten werkzaam

Scholing en accreditatie

 • Deelname aan instap-scholingsdagen voor eigen rekening (cursus traumachirurgie en fractuurbehandeling NPi of vergelijkbare opleiding)
 • Deelname aan de verplichte netwerkbijeenkomsten die door het ziekenhuis georganiseerd worden