Selecteer een pagina

Voor professionals

 

  Netwerk Traumarevalidatie is geen ‘open’ netwerk zoals sommige andere fysiotherapeutische netwerken, maar een kleinschalig samenwerkingsverband tussen het multidisciplinaire team in VUmc en de fysiotherapeuten die lid zijn van Netwerk Traumarevalidatie VUmc. Schaalvergroting gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg voor traumapatiënten. Er is daarom gekozen om het aantal patiënten in een regio leidend te laten zijn voor het aantal fysiotherapeuten dat lid kan zijn van Netwerk Traumarevalidatie VUmc (patiënten dichtheid). Op dit moment zijn er voldoende netwerkpraktijken binnen de regio Amsterdam en is uitbreiding niet nodig.

   

  Bij het zoeken naar nieuwe leden zal worden gekeken naar fysiotherapeuten die voldoen aan onderstaande criteria:

   

  1. aantoonbare expertise op het gebied van traumarevalidatie.
  2. een goed geoutilleerde trainingsruimte.
  3. bereidheid tot behandelen aan huis.
  4. PLUS of HKZ accreditatie.

  Rechten en plichten van leden netwerk traumarevalidatie

  Inhoudelijke werkafspraken

  • Er is minimaal 1 fysiotherapeut in de praktijk die alle traumapatiënten uit VUmc behandeld.
  • De netwerkfysiotherapeut heeft een functionele aanpak.
  • De netwerkfysiotherapeut is gericht op samenwerking en open communicatie. Durft vragen te stellen en zich kwetsbaar op te stellen.
  • Gebruik zorgmail volgens vastgesteld format.
  • Gebruik Traumazorgplannen.
  Scholing en accreditatie

  • Deelname aan instap-scholingsdagen voor eigen rekening (cursus traumatologie en fractuurbehandeling NPI of vergelijkbare opleiding).
  • Volgen van de 2 netwerkbijeenkomsten per jaar.
  • Leden ontvangen jaarlijks 6 accreditatiepunten voor deelname aan een kennisnetwerk mits zij aanwezig zijn geweest bij de 2 bijeenkomsten.
  Financieel

  • Jaarlijkse bijdrage van 750 euro voor 2 netwerkbijeenkomsten per jaar, vermelding op de website en vermelding in de folder.