REVALIDATIE NA EEN BOTBREUK


De meeste traumapatiënten hebben één of meerdere breuken. De behandeling hangt af van de specifieke kenmerken van de breuk, maar ook van andere factoren, zoals uw leeftijd, uw gezondheid en uw activiteitenniveau voor het ongeluk. De behandeling kan conservatief zijn (bijvoorbeeld met gips of een beleid van beperkt belasten) of er kan een operatie nodig zijn, bijvoorbeeld met een pen, plaat of schroeven.

Het herstel na een (ernstig) trauma verloopt doorgaans in vier fasen: 1) de acute behandeling, 2) de revalidatiefase, 3) de adaptatiefase, en 4) de stabiele eindsituatie. Voor fysiotherapeuten is het tijdens de behandeling van traumapatiënten belangrijk om in elke fase van het herstel accuraat te handelen. Ervaren en geschoolde traumafysiotherapeuten zullen – binnen zekere marges – een schatting kunnen geven van zowel de duur als de uitkomst van het revalidatieproces van de traumapatiënt.

Om het revalidatieproces te optimaliseren is in Amsterdam UMC, locatie VUmc, het Transmurale Trauma Care Model (TTCM) ontwikkeld en geëvalueerd. Het TTCM is een revalidatiemodel voor traumapatiënten, dat als doel heeft u zo goed mogelijk te behandelen zodat u weer optimaal kunt functioneren in uw dagelijks leven.

Het zorgmodel bestaat uit vier componenten die elk met elkaar in verbinding staan: 1) een multidisciplinair team op de polikliniek (bestaande uit traumachirurg en ziekenhuisfysiotherapeut), 2) coördinatie van uw revalidatie en het stellen van individuele functionele doelen door het multidisciplinaire ziekenhuisteam, 3) fysiotherapeuten in uw omgeving die aangesloten zijn bij Netwerk Traumarevalidatie Nederland, en 4) beveiligd e-mailverkeer tussen de ziekenhuisfysiotherapeut en de netwerkfysiotherapeut.