Selecteer een pagina

WERKWIJZE NETWERK TRAUMAREVALIDATIE VUMC
In 2014 zijn we in VUmc gestart met een nieuwe organisatie op de polikliniek traumachirurgie met als doel het totale zorgproces voor traumapatiënten te verbeteren. Het zorgmodel bestaat uit vier componenten:  Lees verder »


ORGANISATIESTRUCTUUR
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in 2009, de regierol voor een bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) bij de 11 level 1 traumacentra in Nederland neergelegd. Lees verder »


ONTSTAAN EN INITIATIEFNEMERS
In VUmc vonden we dat de revalidatie voor traumapatiënten beter georganiseerd kon worden. Daarom hebben twee fysiotherapeuten en een traumachirurg in 2014 het initiatief genomen om Netwerk Traumarevalidatie VUmc op te richten en te starten met een multidisciplinair traumaspreekuur: Lees verder »


ONDERZOEK EN PUBLICATIES
Vrijwel meteen bij het invoeren van het nieuwe zorgmodel in 2014 is er een groot onderzoek aan gekoppeld. De projectgroep die het onderzoek uitvoert bestaat uit: Lees verder »