voor professionals

Het doel van dit onderzoek is om in een grootschalig onderzoek te evalueren hoe mensen met een of meerdere botbreuken op dit moment behandeld worden en of de implementatie van een innovatief transmuraal zorgmodel kosteneffectief is.

Deze studie is een multicenter onderzoek in tien ziekenhuizen in Nederland met een gecontroleerd voor en na design met economische evaluatie. Er worden patiënten met één of meer fracturen als gevolg van een trauma die (niet) operatief worden behandeld en 16 jaar of ouder geïncludeerd.

Het designartikel van dit multicenter onderzoek is recent gepubliceerd:

Ratter J, Wiertsema S, van Dongen JM, Geleijn E, Ostelo R, de Groot V, et al.

Effectiveness and cost-effectiveness of the Transmural Trauma Care Model investigated in a multicenter trial with a controlled before-and-after design: A study protocol. Physiother Res Int. 2021.

TTCM: Transmural Trauma Care Model

De nieuwe organisatie van de zorg voor mensen met een of meerdere botbreuken bestaat uit 4 onderdelen:

  1. In de spreekkamer van de traumachirurg is een fysiotherapeut uit het ziekenhuis aanwezig om de proefpersoon gezamenlijk met de traumachirurg te onderzoeken.
  2. De proefpersoon krijgt direct advies over de revalidatie en dit advies wordt direct doorgegeven aan uw behandelend fysiotherapeut indien dit van toepassing is. De coördinatie van de zorg vindt dan plaats door dit team en er worden behandeldoelen vastgesteld die voor alle proefpersonen op maat gesneden zijn.
  3. De behandelende fysiotherapeut in de woonomgeving is lid van het “Netwerk Traumarevalidatie” en is gespecialiseerd in het revalideren van mensen met botbreuken.
  4. De behandelend fysiotherapeut staat gedurende het hele revalidatieproces in nauw contact met het behandelteam in het ziekenhuis en kan op elk moment met de fysiotherapeut in het ziekenhuis contact opnemen.